XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng TuầnXSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02-10-2023
Đặc biệtĐB
80973
Giải nhấtG1
56435
Giải nhìG2
74027
76063
Giải baG3
78709
89573
24399
09969
75199
84560
Giải tưG4
5054
8832
4262
5291
Giải nămG5
7274
7381
9109
3809
9002
4784
Giải sáuG6
450
400
279
Giải bảyG7
64
69
11
59
Ký tự đặc biệtKT
11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL
Đầu Đuôi
000, 02, 09, 09, 090, 2, 9, 9, 9
1111
2277
332, 352, 5
4
550, 54, 590, 4, 9
660, 62, 63, 64, 69, 690, 2, 3, 4, 9, 9
773, 73, 74, 793, 3, 4, 9
881, 841, 4
991, 99, 991, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25-09-2023
Đặc biệtĐB
68779
Giải nhấtG1
71548
Giải nhìG2
82470
84221
Giải baG3
03065
37527
36975
08761
59916
52871
Giải tưG4
9605
6005
9627
8751
Giải nămG5
2897
5156
0016
2707
3603
9705
Giải sáuG6
665
493
022
Giải bảyG7
83
14
68
77
Ký tự đặc biệtKT
3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT
Đầu Đuôi
003, 05, 05, 05, 073, 5, 5, 5, 7
114, 16, 164, 6, 6
221, 22, 27, 271, 2, 7, 7
3
4488
551, 561, 6
661, 65, 65, 681, 5, 5, 8
770, 71, 75, 77, 790, 1, 5, 7, 9
8833
993, 973, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-09-2023
Đặc biệtĐB
43104
Giải nhấtG1
28261
Giải nhìG2
94697
54948
Giải baG3
94817
46842
80937
93431
84038
68623
Giải tưG4
9898
3566
9576
3523
Giải nămG5
2967
8407
0472
8087
2142
0254
Giải sáuG6
564
906
826
Giải bảyG7
92
19
52
44
Ký tự đặc biệtKT
11YC-6YC-9YC-13YC-4YC-7YC
Đầu Đuôi
004, 06, 074, 6, 7
117, 197, 9
223, 23, 263, 3, 6
331, 37, 381, 7, 8
442, 42, 44, 482, 2, 4, 8
552, 542, 4
661, 64, 66, 671, 4, 6, 7
772, 762, 6
8877
992, 97, 982, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-09-2023
Đặc biệtĐB
63768
Giải nhấtG1
07404
Giải nhìG2
76409
96941
Giải baG3
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải tưG4
5802
8956
7809
3074
Giải nămG5
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải sáuG6
598
735
736
Giải bảyG7
93
87
75
00
Ký tự đặc biệtKT
10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL
Đầu Đuôi
000, 02, 04, 09, 090, 2, 4, 9, 9
1122
223, 233, 3
335, 365, 6
440, 410, 1
552, 56, 582, 6, 8
662, 68, 68, 692, 8, 8, 9
774, 75, 794, 5, 9
881, 871, 7
993, 94, 983, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-09-2023
Đặc biệtĐB
08811
Giải nhấtG1
37863
Giải nhìG2
87846
28711
Giải baG3
18824
07874
25822
50186
66056
41908
Giải tưG4
3781
1650
3560
7411
Giải nămG5
3315
3628
8407
0132
3485
5123
Giải sáuG6
490
255
462
Giải bảyG7
43
36
25
53
Ký tự đặc biệtKT
14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT
Đầu Đuôi
007, 087, 8
111, 11, 11, 151, 1, 1, 5
222, 23, 24, 25, 282, 3, 4, 5, 8
332, 362, 6
443, 463, 6
550, 53, 55, 560, 3, 5, 6
660, 62, 630, 2, 3
7744
881, 85, 861, 5, 6
9900
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-08-2023
Đặc biệtĐB
83185
Giải nhấtG1
32479
Giải nhìG2
36313
38300
Giải baG3
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải tưG4
8530
6367
8245
0564
Giải nămG5
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải sáuG6
073
070
392
Giải bảyG7
14
08
03
65
Ký tự đặc biệtKT
20XC-3XC-9XC-8XC-14XC-19XC-12XC-10XC
Đầu Đuôi
000, 03, 03, 06, 080, 3, 3, 6, 8
111, 12, 12, 13, 14, 141, 2, 2, 3, 4, 4
2
3300
443, 45, 453, 5, 5
5511
664, 65, 67, 694, 5, 7, 9
770, 73, 75, 790, 3, 5, 9
885, 885, 8
9922
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21-08-2023
Đặc biệtĐB
27221
Giải nhấtG1
79939
Giải nhìG2
15978
22802
Giải baG3
91318
15732
46289
25409
20500
06303
Giải tưG4
9630
2219
8757
8776
Giải nămG5
4602
3578
4652
0483
8462
8840
Giải sáuG6
482
715
298
Giải bảyG7
55
97
57
71
Ký tự đặc biệtKT
3XL-4XL-7XL-8XL-1XL-5XL
Đầu Đuôi
000, 02, 02, 03, 090, 2, 2, 3, 9
115, 18, 195, 8, 9
2211
330, 32, 390, 2, 9
4400
552, 55, 57, 572, 5, 7, 7
6622
771, 76, 78, 781, 6, 8, 8
882, 83, 892, 3, 9
997, 987, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14-08-2023
Đặc biệtĐB
16893
Giải nhấtG1
11401
Giải nhìG2
38329
41032
Giải baG3
81013
74454
54995
37360
64318
00611
Giải tưG4
9319
7768
6180
0802
Giải nămG5
1673
6320
8538
2449
7878
7816
Giải sáuG6
405
389
208
Giải bảyG7
22
03
25
63
Ký tự đặc biệtKT
14XT-7XT-2XT-8XT-13XT-15XT
Đầu Đuôi
001, 02, 03, 05, 081, 2, 3, 5, 8
111, 13, 16, 18, 191, 3, 6, 8, 9
220, 22, 25, 290, 2, 5, 9
332, 382, 8
4499
5544
660, 63, 680, 3, 8
773, 783, 8
880, 890, 9
993, 953, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07-08-2023
Đặc biệtĐB
08672
Giải nhấtG1
20246
Giải nhìG2
43830
65267
Giải baG3
30196
09287
20041
85627
27167
55315
Giải tưG4
1341
7186
6137
2626
Giải nămG5
0177
6134
9942
5179
7704
0359
Giải sáuG6
214
722
518
Giải bảyG7
07
63
16
74
Ký tự đặc biệtKT
9VC-8VC-6VC-13VC-4VC-3VC
Đầu Đuôi
004, 074, 7
114, 15, 16, 184, 5, 6, 8
222, 26, 272, 6, 7
330, 34, 370, 4, 7
441, 41, 42, 461, 1, 2, 6
5599
663, 67, 673, 7, 7
772, 74, 77, 792, 4, 7, 9
886, 876, 7
9966
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31-07-2023
Đặc biệtĐB
72615
Giải nhấtG1
73596
Giải nhìG2
29471
16196
Giải baG3
13165
43789
59867
86590
66461
38341
Giải tưG4
8590
7894
7401
6477
Giải nămG5
4560
1221
7202
7931
7306
9952
Giải sáuG6
802
683
737
Giải bảyG7
61
76
39
36
Ký tự đặc biệtKT
3VL-2VL-10VL-15VL-13VL-8VL
Đầu Đuôi
001, 02, 02, 061, 2, 2, 6
1155
2211
331, 36, 37, 391, 6, 7, 9
4411
5522
660, 61, 61, 65, 670, 1, 1, 5, 7
771, 76, 771, 6, 7
883, 893, 9
990, 90, 94, 96, 960, 0, 4, 6, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-07-2023
Đặc biệtĐB
62442
Giải nhấtG1
52306
Giải nhìG2
49059
47882
Giải baG3
75962
13190
68936
80179
23389
25237
Giải tưG4
6004
4666
5453
1852
Giải nămG5
8379
2922
7226
0034
1830
3352
Giải sáuG6
090
997
005
Giải bảyG7
18
56
74
97
Ký tự đặc biệtKT
2VT-5VT-6VT-1VT-7VT-15VT
Đầu Đuôi
004, 05, 064, 5, 6
1188
222, 262, 6
330, 34, 36, 370, 4, 6, 7
4422
552, 52, 53, 56, 592, 2, 3, 6, 9
662, 662, 6
774, 79, 794, 9, 9
882, 892, 9
990, 90, 97, 970, 0, 7, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-07-2023
Đặc biệtĐB
22406
Giải nhấtG1
98378
Giải nhìG2
62092
98895
Giải baG3
44175
08093
41093
00278
02310
43490
Giải tưG4
4322
0613
1804
8560
Giải nămG5
7791
2461
4860
6652
4403
8973
Giải sáuG6
244
786
983
Giải bảyG7
48
95
89
64
Ký tự đặc biệtKT
11UC-2UC-14UC-7UC-10UC-1UC
Đầu Đuôi
003, 04, 063, 4, 6
110, 130, 3
2222
3
444, 484, 8
5522
660, 60, 61, 640, 0, 1, 4
773, 75, 78, 783, 5, 8, 8
883, 86, 893, 6, 9
990, 91, 92, 93, 93, 95, 950, 1, 2, 3, 3, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-07-2023
Đặc biệtĐB
58222
Giải nhấtG1
29421
Giải nhìG2
46895
15004
Giải baG3
27829
66516
36514
41484
54733
23111
Giải tưG4
7367
9549
3143
0457
Giải nămG5
1272
6107
0431
2411
4662
9170
Giải sáuG6
888
290
934
Giải bảyG7
87
34
51
72
Ký tự đặc biệtKT
13UL-3UL-4UL-9UL-8UL-6UL
Đầu Đuôi
004, 074, 7
111, 11, 14, 161, 1, 4, 6
221, 22, 291, 2, 9
331, 33, 34, 341, 3, 4, 4
443, 493, 9
551, 571, 7
662, 672, 7
770, 72, 720, 2, 2
884, 87, 884, 7, 8
990, 950, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-07-2023
Đặc biệtĐB
96894
Giải nhấtG1
03260
Giải nhìG2
17064
71834
Giải baG3
86082
55306
22767
85062
06138
27224
Giải tưG4
6983
2670
2483
7136
Giải nămG5
7354
5524
1596
1151
3202
4001
Giải sáuG6
005
551
305
Giải bảyG7
49
08
10
05
Ký tự đặc biệtKT
13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT
Đầu Đuôi
001, 02, 05, 05, 05, 06, 081, 2, 5, 5, 5, 6, 8
1100
224, 244, 4
334, 36, 384, 6, 8
4499
551, 51, 541, 1, 4
660, 62, 64, 670, 2, 4, 7
7700
882, 83, 832, 3, 3
994, 964, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26-06-2023
Đặc biệtĐB
03493
Giải nhấtG1
78387
Giải nhìG2
81896
44142
Giải baG3
05378
90969
81654
54779
28751
19230
Giải tưG4
3278
6555
1402
1499
Giải nămG5
2550
5069
9460
9828
3893
9571
Giải sáuG6
595
405
877
Giải bảyG7
57
28
21
82
Ký tự đặc biệtKT
2TC-14TC-12TC-13TC-5TC-15TC
Đầu Đuôi
002, 052, 5
1
221, 28, 281, 8, 8
3300
4422
550, 51, 54, 55, 570, 1, 4, 5, 7
660, 69, 690, 9, 9
771, 77, 78, 78, 791, 7, 8, 8, 9
882, 872, 7
993, 93, 95, 96, 993, 3, 5, 6, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19-06-2023
Đặc biệtĐB
59915
Giải nhấtG1
92664
Giải nhìG2
15899
32550
Giải baG3
52470
29461
86414
90623
25179
91571
Giải tưG4
3463
9199
3287
6446
Giải nămG5
6391
0051
9358
8456
2066
6852
Giải sáuG6
633
901
624
Giải bảyG7
84
71
31
96
Ký tự đặc biệtKT
1TL-2TL-15TL-14TL-9TL-12TL
Đầu Đuôi
0011
114, 154, 5
223, 243, 4
331, 331, 3
4466
550, 51, 52, 56, 580, 1, 2, 6, 8
661, 63, 64, 661, 3, 4, 6
770, 71, 71, 790, 1, 1, 9
884, 874, 7
991, 96, 99, 991, 6, 9, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-06-2023
Đặc biệtĐB
55442
Giải nhấtG1
33251
Giải nhìG2
65623
42048
Giải baG3
68726
89403
20511
62202
52994
94397
Giải tưG4
1802
7934
2963
1958
Giải nămG5
7198
5514
8294
7181
1766
9753
Giải sáuG6
273
439
837
Giải bảyG7
01
39
63
68
Ký tự đặc biệtKT
13TU-12TU-7TU-3TU-14TU-11TU
Đầu Đuôi
001, 02, 02, 031, 2, 2, 3
111, 141, 4
223, 263, 6
334, 37, 39, 394, 7, 9, 9
442, 482, 8
551, 53, 581, 3, 8
663, 63, 66, 683, 3, 6, 8
7733
8811
994, 94, 97, 984, 4, 7, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-06-2023
Đặc biệtĐB
00081
Giải nhấtG1
01905
Giải nhìG2
71137
44821
Giải baG3
88844
27295
04627
95334
72220
93683
Giải tưG4
7165
3883
2157
8958
Giải nămG5
9446
1015
2351
7270
6125
8146
Giải sáuG6
757
450
720
Giải bảyG7
28
92
48
79
Ký tự đặc biệtKT
12SC-7SC-11SC-13SC-15SC-1SC
Đầu Đuôi
0055
1155
220, 20, 21, 25, 27, 280, 0, 1, 5, 7, 8
334, 374, 7
444, 46, 46, 484, 6, 6, 8
550, 51, 57, 57, 580, 1, 7, 7, 8
6655
770, 790, 9
881, 83, 831, 3, 3
992, 952, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-05-2023
Đặc biệtĐB
85867
Giải nhấtG1
98338
Giải nhìG2
10638
56467
Giải baG3
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải tưG4
6742
1749
8665
0992
Giải nămG5
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải sáuG6
948
191
615
Giải bảyG7
78
91
21
34
Ký tự đặc biệtKT
2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL
Đầu Đuôi
0
115, 155, 5
221, 23, 261, 3, 6
334, 36, 37, 38, 384, 6, 7, 8, 8
442, 42, 42, 48, 49, 492, 2, 2, 8, 9, 9
5533
665, 65, 67, 675, 5, 7, 7
771, 781, 8
8
991, 91, 92, 941, 1, 2, 4
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-05-2023
Đặc biệtĐB
32754
Giải nhấtG1
68161
Giải nhìG2
72017
98904
Giải baG3
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải tưG4
5492
5227
1493
2338
Giải nămG5
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải sáuG6
890
019
282
Giải bảyG7
50
34
15
65
Ký tự đặc biệtKT
6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU
Đầu Đuôi
004, 07, 09, 094, 7, 9, 9
114, 15, 17, 194, 5, 7, 9
2277
334, 384, 8
440, 430, 3
550, 53, 54, 57, 590, 3, 4, 7, 9
661, 63, 651, 3, 5
7
882, 842, 4
990, 92, 93, 970, 2, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-05-2023
Đặc biệtĐB
90956
Giải nhấtG1
63262
Giải nhìG2
56387
17280
Giải baG3
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải tưG4
2320
0344
4038
5493
Giải nămG5
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải sáuG6
107
095
442
Giải bảyG7
53
71
80
05
Ký tự đặc biệtKT
1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC
Đầu Đuôi
000, 01, 02, 05, 06, 070, 1, 2, 5, 6, 7
1188
2200
330, 32, 38, 380, 2, 8, 8
442, 442, 4
553, 53, 56, 583, 3, 6, 8
661, 621, 2
7711
880, 80, 87, 870, 0, 7, 7
993, 953, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-05-2023
Đặc biệtĐB
44481
Giải nhấtG1
08861
Giải nhìG2
02832
00516
Giải baG3
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải tưG4
6836
5645
2536
8583
Giải nămG5
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải sáuG6
441
909
144
Giải bảyG7
21
92
26
62
Ký tự đặc biệtKT
2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL
Đầu Đuôi
000, 090, 9
1166
221, 261, 6
332, 36, 362, 6, 6
440, 41, 44, 45, 480, 1, 4, 5, 8
5555
661, 62, 62, 621, 2, 2, 2
771, 711, 1
881, 83, 84, 841, 3, 4, 4
992, 93, 972, 3, 7
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01-05-2023
Đặc biệtĐB
61820
Giải nhấtG1
92980
Giải nhìG2
75547
22089
Giải baG3
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải tưG4
3658
6406
0212
2988
Giải nămG5
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải sáuG6
389
974
716
Giải bảyG7
84
00
14
58
Ký tự đặc biệtKT
4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU
Đầu Đuôi
000, 01, 060, 1, 6
112, 14, 16, 182, 4, 6, 8
220, 220, 2
3
447, 48, 487, 8, 8
552, 58, 582, 8, 8
6655
771, 741, 4
880, 80, 84, 88, 89, 890, 0, 4, 8, 9, 9
991, 94, 981, 4, 8
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-04-2023
Đặc biệtĐB
42105
Giải nhấtG1
06909
Giải nhìG2
54521
44002
Giải baG3
05311
76581
98146
75329
02653
37386
Giải tưG4
8315
2375
1673
0403
Giải nămG5
2683
9581
3630
3726
0379
1451
Giải sáuG6
347
874
370
Giải bảyG7
48
86
10
63
Ký tự đặc biệtKT
15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC
Đầu Đuôi
002, 03, 05, 092, 3, 5, 9
110, 11, 150, 1, 5
221, 26, 291, 6, 9
3300
446, 47, 486, 7, 8
551, 531, 3
6633
770, 73, 74, 75, 790, 3, 4, 5, 9
881, 81, 83, 86, 861, 1, 3, 6, 6
9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-04-2023
Đặc biệtĐB
65576
Giải nhấtG1
21834
Giải nhìG2
98341
78733
Giải baG3
68199
77368
98075
59580
47734
63176
Giải tưG4
9274
4850
5518
3111
Giải nămG5
7707
0739
1301
8058
5604
4191
Giải sáuG6
013
523
323
Giải bảyG7
07
12
63
92
Ký tự đặc biệtKT
6QL-5QL-15QL-13QL-14QL-12QL
Đầu Đuôi
001, 04, 07, 071, 4, 7, 7
111, 12, 13, 181, 2, 3, 8
223, 233, 3
333, 34, 34, 393, 4, 4, 9
4411
550, 580, 8
663, 683, 8
774, 75, 76, 764, 5, 6, 6
8800
991, 92, 991, 2, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-04-2023
Đặc biệtĐB
06363
Giải nhấtG1
75304
Giải nhìG2
29505
25800
Giải baG3
33432
51472
46580
24161
76595
98352
Giải tưG4
7743
7403
1859
9221
Giải nămG5
3187
2855
8646
8584
0256
8458
Giải sáuG6
352
139
219
Giải bảyG7
13
54
34
96
Ký tự đặc biệtKT
7QU-2QU-12QU-10QU-1QU-11QU
Đầu Đuôi
000, 03, 04, 050, 3, 4, 5
113, 193, 9
2211
332, 34, 392, 4, 9
443, 463, 6
552, 52, 54, 55, 56, 58, 592, 2, 4, 5, 6, 8, 9
661, 631, 3
7722
880, 84, 870, 4, 7
995, 965, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-04-2023
Đặc biệtĐB
52333
Giải nhấtG1
60129
Giải nhìG2
20276
16945
Giải baG3
79852
81184
82950
55742
41809
54881
Giải tưG4
7123
3025
2171
9384
Giải nămG5
5032
6746
5678
8084
0969
7357
Giải sáuG6
116
932
199
Giải bảyG7
65
89
71
53
Ký tự đặc biệtKT
11PC-3PC-10PC-5PC-1PC-15PC
Đầu Đuôi
0099
1166
223, 25, 293, 5, 9
332, 32, 332, 2, 3
442, 45, 462, 5, 6
550, 52, 53, 570, 2, 3, 7
665, 695, 9
771, 71, 76, 781, 1, 6, 8
881, 84, 84, 84, 891, 4, 4, 4, 9
9999
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 27-03-2023
Đặc biệtĐB
83230
Giải nhấtG1
27431
Giải nhìG2
64284
25717
Giải baG3
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tưG4
3688
5158
4819
5996
Giải nămG5
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáuG6
989
736
316
Giải bảyG7
91
85
30
55
Ký tự đặc biệtKT
3PL-15PL-9PL-2PL-7PL-11PL
Đầu Đuôi
000, 05, 07, 080, 5, 7, 8
116, 17, 196, 7, 9
2
330, 30, 30, 31, 33, 36, 380, 0, 0, 1, 3, 6, 8
4422
553, 55, 583, 5, 8
6
772, 742, 4
884, 85, 85, 88, 894, 5, 5, 8, 9
991, 961, 6
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 20-03-2023
Đặc biệtĐB
24192
Giải nhấtG1
24877
Giải nhìG2
69360
66583
Giải baG3
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tưG4
6979
7304
7041
4748
Giải nămG5
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáuG6
617
012
182
Giải bảyG7
29
54
10
42
Ký tự đặc biệtKT
3PU-2PU-1PU-4PU-14PU-8PU
Đầu Đuôi
004, 05, 094, 5, 9
110, 10, 12, 170, 0, 2, 7
222, 29, 292, 9, 9
332, 382, 8
441, 42, 42, 481, 2, 2, 8
552, 542, 4
660, 630, 3
777, 797, 9
882, 832, 3
990, 92, 990, 2, 9
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 13-03-2023
Đặc biệtĐB
17375
Giải nhấtG1
14288
Giải nhìG2
47795
89010
Giải baG3
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tưG4
6956
1055
0805
3323
Giải nămG5
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáuG6
103
269
494
Giải bảyG7
80
74
83
51
Ký tự đặc biệtKT
6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC
Đầu Đuôi
003, 053, 5
110, 11, 110, 1, 1
220, 20, 23, 25, 290, 0, 3, 5, 9
3322
4
550, 51, 55, 560, 1, 5, 6
6699
772, 74, 752, 4, 5
880, 83, 87, 88, 890, 3, 7, 8, 9
994, 95, 954, 5, 5
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 06-03-2023
Đặc biệtĐB
39919
Giải nhấtG1
34271
Giải nhìG2
89252
08794
Giải baG3
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tưG4
7287
6916
3685
6225
Giải nămG5
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáuG6
746
208
679
Giải bảyG7
47
73
97
23
Ký tự đặc biệtKT
14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL
Đầu Đuôi
0088
116, 16, 17, 196, 6, 7, 9
223, 25, 263, 5, 6
3344
444, 46, 474, 6, 7
552, 55, 57, 582, 5, 7, 8
6655
771, 71, 73, 74, 791, 1, 3, 4, 9
883, 85, 873, 5, 7
994, 974, 7