Tần Suất Dàn Đặc Biệt - Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Dàn Theo Bộ
Lựa chọn dàn đề

Chú ý: Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).


Ngày/Tháng 02
- 10
01
- 10
30
- 09
29
- 09
28
- 09
27
- 09
26
- 09
25
- 09
24
- 09
23
- 09
22
- 09
21
- 09
20
- 09
19
- 09
18
- 09
17
- 09
16
- 09
15
- 09
14
- 09
13
- 09
12
- 09
11
- 09
10
- 09
09
- 09
08
- 09
07
- 09
06
- 09
05
- 09
04
- 09
03
- 09
02
- 09
01
- 09
31
- 08
30
- 08
29
- 08
28
- 08
27
- 08
26
- 08
25
- 08
24
- 08
23
- 08
22
- 08
21
- 08
20
- 08
19
- 08
18
- 08
17
- 08
16
- 08
15
- 08
14
- 08
13
- 08
12
- 08
11
- 08
10
- 08
09
- 08
08
- 08
07
- 08
06
- 08
05
- 08
04
- 08
03
- 08
02
- 08
01
- 08
31
- 07
30
- 07
29
- 07
28
- 07
27
- 07
26
- 07
25
- 07
24
- 07
23
- 07
22
- 07
21
- 07
20
- 07
19
- 07
18
- 07
17
- 07
16
- 07
15
- 07
14
- 07
13
- 07
12
- 07
11
- 07
10
- 07
09
- 07
08
- 07
07
- 07
06
- 07
05
- 07
04
- 07
03
- 07
02
- 07
01
- 07
30
- 06
29
- 06
28
- 06
27
- 06
26
- 06
25
- 06
Tổng lượt về
5 Đầu nhỏ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx49
5 Đầu to xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51
Chẵn Lẻ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19
Lẻ Chẵn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx21
Chẵn Chẵn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx31
Lẻ Lẻ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx29
Chia hết 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx25
Thấp Thấp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx27
Cao Cao xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx33
Thấp Cao xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19
Cao Thấp xxxxxxxxxxxxxxxxxx18
Đầu 0 xxxxxxxx8
Đầu 1 xxxxxxxx8
Đầu 2 xxxxxxxxxxxx12
Đầu 3 xxxxxxxxxxx11
Đầu 4 xxxxxxxxxx10
Đầu 5 xxxxxxxxx9
Đầu 6 xxxxxxxxxx10
Đầu 7 xxxxxxxxxxxx12
Đầu 8 xxxxxxxxxx10
Đầu 9 xxxxxxxxxx10
Đuôi 0 xxxxxxxxx9
Đuôi 1 xxxxxxxxxx10
Đuôi 2 xxxxxxxxxxx11
Đuôi 3 xxxxxxxxxx10
Đuôi 4 xxxxxxxx8
Đuôi 5 xxxxxxxxx9
Đuôi 6 xxxxxxxxxxx11
Đuôi 7 xxxxxxxx8
Đuôi 8 xxxxxxxxxxxxx13
Đuôi 9 xxxxxxxxxxx11
Đầu Đuôi 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx17
Đầu Đuôi 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx17
Đầu Đuôi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20
Đầu Đuôi 3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20
Đầu Đuôi 4 xxxxxxxxxxxxxxxx16
Đầu Đuôi 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx18
Đầu Đuôi 6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19
Đầu Đuôi 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx19
Đầu Đuôi 8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx22
Đầu Đuôi 9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx20
Tổng 1 xxxxxx6
Tổng 2 xxxxxxxxxxxxx13
Tổng 3 xxxxxxxxxxx11
Tổng 4 xxxxxxxxxxxxxxx15
Tổng 5 xxxxxxxxxx10
Tổng 6 xxxxxxxxxxxxxxxxx17
Tổng 7 xxxxxxxxxx10
Tổng 8 xxxxxxxx8
Tổng 9 xxx3
Bộ 00 x1
Bộ 11 xxxxx5
Bộ 22 xxxxx5
Bộ 33 xxx3
Bộ 44 xxxx4
Bộ 01 xxxxxxxxxxx11
Bộ 02 xxxxxxx7
Bộ 03 xxxxxxxxx9
Bộ 04 xxxxxx6
Bộ 12 xxxxxx6
Bộ 13 xxxxxxx7
Bộ 14 xxxxx5
Bộ 23 xxxxxxxxxxx11
Bộ 24 xxxxxxxxx9
Bộ 34 xxxxxxxxxxx11