Loại dàn đặc biệt cực nhanh - Loại dàn đềCông cụ loại dàn đặc biệt, dàn số cách nhau bằng dấu phẩy và mỗi số gồm có 2 chữ số.

Loại dàn đặc biệt

Loại đầu:
Loại đuôi:
Loại tổng:
Loại chạm:
Loại bộ:
Loại những số:
Thêm những số: